home | about us | contact us  
Бидний тухай
  “ИнженерСофт” ХХК-ийг їїсгэн байгуулагчид 1988 оноос эхлэн компьютерийн сїлжээ, програм хангамж боловсруулах чиглэлээр їйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бєгєєд 1996 онд аж ахуйн нэгж їїсгэн байгуулж ажилласаар ирлээ.

  Компанийн їйл ажиллагааны їндсэн чиглэлїїд:
  • Компьютерийн сїлжээ байгуулах, тохируулга, засвар їйлчилгээ хийх;
  • Мэдээллийн сан удирдах програм хангамж боловсруулах;
  • Интернет програмчлал;
  • Сургалтын интерактив хичээл боловсруулах.

  Анх 4 хїний бїрэлдэхїїнтэй байгуулагдсан компанид одоогоор нийт 25 хїн тогтмол ажиллаж, шаардлагатай їед гэрээт ажилчид хїч нэмэн тогтвортой їйл ажиллагаа явуулсаар байна.
нїїр хуудас     буцах 

 EngineerSoft Co., Ltd.