home | about us | contact us  
Эзэмшсэн технологи
  Компанийн эзэмшсэн болон ашиглаж байгаа програм хангамж, хэрэгсэл, технологи:

  Їйлдлийн систем:
  • SUN Solaris 7;

  • Red Hat Linux 6.2/7;

  • MS Windows 9x/NT/2000;

  • Novell Netware 3.11.

  Вэб сервер:
  • Apache.

  Мэдээллийн сан удирдах систем:
  • Oracle 8;

  • Borland InterBase 5.x;

  • MySQL;

  • Allaire ColdFusion.

  Загварчлалын хэл, багаж:
  • UML;

  • Rational 2000 Suite;

  • Platinum ERWin/BPWin/MartModel.

  Програмчлалын хэл:
  • SQL (Oracle PL/SQL, MySQL);

  • Allaire ColdFusion;

  • Borland Delphi;

  • MS Visual C++;

  • MS Visual Basic;

  • Java;

  • PHP.


 
нїїр хуудас     буцах 

 EngineerSoft Co., Ltd.